Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web pertanyen a Asesosres en Gerencia de Riesgos 2, S.L. (en endavant AGR2). L'usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o *descompilación excepte autorització expressa d'AGR2. La utilització de la pàgina web implica l'acceptació per part de l'usuari de totes i cadascuna de les regles que aquí s'estableixen. L'usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, assumint qualsevol tipus de responsabilitat que de la seva actuació es pogués derivar.

AGR2,

 • no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari, ni de l'ús fraudulent o que vulneri qualsevol tipus de normativa vigent.
   
 • no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control d'AGR2o no publicada amb el seu nom. Concretament, AGR2 no respon del contingut i informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web d'AGR2.
   
 • es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés, així com la facultat d'eliminar-los i de limitar o impedir el seu accés, de forma temporal o definitiva.
   
 • es reserva la facultat d'emmagatzemar les adrecis IP dels usuaris que accedeixen al lloc web per a la creació d'estadístiques d'accés i utilització dels recursos d'aquest website.
   
 • no pot garantir l'absència de virus informàtics o de qualsevol un altre component o condició perjudicial a les nostres pàgines web o en els servidors que les fan disponibles. AGR2 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que acompanyin o es derivin de l'ús d'aquestes pàgines web.

Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l'usuari s'obliga a mantenir-la en secret i a fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que d'ella hagin pogut fer terceres persones.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives d'AGR2:

 • Nom: Asesosres en Gerencia de Riesgos 2, S.L.
 • Domicili postal: Rosselló 244, 1er 1ª - 08008 Barcelona
 • Telèfon: 699 076 248
 • Adreça correu electrònic: info@agr2.es