• 14/04/2016

Actuació enfront d'un sinistre

Assegurances

A l'efecte d'aportar un valor afegit a la labor del mediador, s'ha preparat una fitxa tècnica en la qual es reflecteix l'actuació que ha de realitzar-se en cas de tenir un sinistre.

Telèfons d'interès

 • Emergències: 112
 • Bombers: 080
 • Policia: 092
 • Mediador (el del mediador)
 • Entitat Asseguradora (el de l'Asseguradora)

És molt important que les empreses disposin de:

 • Pla d'Emergència UNEIX-ISO- 22320 per evitar situacions no desitjades o reduir les seves conseqüències.
 • Pla de Continuïtat del Negoci UNEIX-ISO- 22301 que estableixi les pautes d'actuació per reduir l'impacte que ocasiona una situació no desitjada.


Pautes d'actuació en cas d'incendi

 • Donar l'alarma interna i externa.
 • Desconnectar les instal·lacions: electricitat, gas, aire comprimit, aire condicionat, etc.
 • Tancar les seccions no afectades.
 • Intentar controlar-ho amb els mitjans existents.
 • Donar part del sinistre al mediador d'assegurances i/o a la Cia..
 • Donar part a l'Autoritat.
 • Si s'han vist afectats els tancaments, procedir al clos o al seu control mitjançant un vigilant.
 • Senyalitzar les zones que comportin risc i controlar les entrades i sortides.
 • Si existeix aigua procedent de l'extinció, procedir a la seva retirada i posterior assecat dels béns mullats.
 • Verificar:
  • L'estructura.
  • La coberta.
  • El fals sostre.
  • El forjat, de forma especial a les zones que suporten càrregues.


Tags: danys materials, incendis, assegurança, sinistres, pressa de decisions