• 20/06/2019

Els costos laborals continuen a l’alça

Gestió financera

En el primer trimestre del 2019, i després de l’entrada en vigor de l’augment del salari mínim interprofessional fins als 900 €,  els  costos laborals (salari i cotitzacions a la seguretat social) han patit un increment del 2,1% amb respecte al mateix període de l’any anterior i encadena set trimestres continuats de creixement.

El cost actual per treballador i mes, en la mitjana espanyola se situa actualment en 2.550 €,  dels que un 74% corresponen a salari i el 26% restant a cotitzacions a la seguretat social.

A Catalunya aquestes xifres pateixen un increment del 2,9% amb un cost per treballador  de 2.745 € dels que, aplicant els mateixos percentatges, 2.031 € es corresponen en salari i 714 € en cotitzacions a la seguretat social.

Aquest és un dels motius principals pels quals les empreses no poden arribar als beneficis necessaris per créixer segons els objectius.

Si la teva empresa no pot  assumir aquests costos laborals la solució és l’externalització dels serveis imprescindibles com la gestió financera (Director financer).

Des de AGR2, t’oferim serveis externalitzats de la gestió financera de màxima qualitat i confidencialitat.


Tags: contractes, Salari, Seguretat Social