• 22/03/2016

La importància d'emplenar la sol·licitud d'assegurança

Assegurances

No per molt coneguda, vaga insistir en la importància del correcte emplenament de la “Sol·licitud”. Estem davant el document basi en la definició del risc. Qualsevol omissió en el repertori de qüestions que conté el document podrà ser interpretada, en cas de sinistre, com un element negatiu en l'interès de l'assegurat.

També podrà ser considerat un element de responsabilitat per al mediador, si s'entén com una omissió professional, per part d'aquest. (Atenció a aquest punt.) Tenint en compte que en la subscripció del nou segur intervenen diverses persones (mediador, subscriptor-tarificador, perit taxador i tramitador de sinistres), cadascun interpretarà la informació segons el seu criteri, per això convé que la claredat a les declaracions impedeixi “divagacions filosòfiques” que només condueixen a situacions de conflicte.

En un curt període de temps hem assistit a la tramitació de sinistres amb seriosos problemes d'indemnització, derivada d'indefinicions observades en la sol·licitud.

En algun cas, per manques en el document de la companyia, motivades per no incloure en el repertori de respostes algun tipus de protecció contra el robatori, descripció d'aparadors, qualitat de llunes de seguretat o falta d'homologacions.

En cas d'incendis es fa esment a les generalitats dels sistemes: extintors, boques, hidrants, detectors, ruixadors, remetent a la normativa vigent com a acreditació de la qualitat de resposta del sistema. És una referència que no podem obviar i que deu, com a mínim, ser corroborada pel client o empresa instal·ladora homologada, doncs en cas de sinistre, qualsevol anomalia serà una font de problemes que comprometran l'arranjament amistós del cas.

Si la manca o omissió es deu a l'assegurador no hauria d'haver-hi problemes, però l'experiència desmenteix el *aserto, ja que en un alt percentatge d'incidents, la solució en interès del client no es materialitza amb acords amistosos.

Acudir al recurs judicial només és aconsellable en supòsits de quanties importants i amb elements de defensa a favor del client perjudicat, degudament contrastats. També aquí hi ha hagut sorpreses en el que al contingut de les sentències es refereix. No compartim opinions malintencionades que suggereixen pràctiques picardies per part d'asseguradores que s'acullen a qualsevol *gap per rebutjar el sinistre. Millor si podem ampliar la informació del qüestionari amb aportacions addicionals, fruit del nostre coneixement professional.


Tags: Condicionat General, sol·licitud d'assegurança, sinistres