• 28/05/2019

Valoració de bens a efectes d’assegurança: la millor opció asseguradora

Valoracions

AGR2 és especialista en  estimacions de valors  patrimonials a efectes d’assegurança i oferím els nostres serveis a mediadors d’assegurances per ajudar-los a tancar acords amb les entitats asseguradores, que permetin definir les esmentades valoracions com a valors pactats a efectes d’assegurança. Amb això eliminem el problema de  l’infraassegurança i el demèrits corresponents en les indemnitzacions derivades de la aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre.
 

Funcionament de les valoracions pactades

Una empresa patrimonial que compte entre d’altres, varis edificis destinats a hotels i restaurants, ens va encarregar al 2016 un informe d’estimació de valor dels esmentats inmobles.

La operativa utilitzada va ser la següent:

  1. es van valorar els bens patrimonials de Continent (edificis i instal·lacions) i Contingut (mobiliari i altres instal·lacions)
  2. la empresa va concertar pòlisses d’assegurances amb valor de reconstrucció a nou, pactat amb la compañía asseguradora habitual, del grup empresarial, al que pertany la empresa patrimonial
  3. anualment s’emet un informe actualitzant els capitals que corresponguin:
  • Considerant les possibles ampliacions, les sustitucions i la optimització d’aquelles instal·lacions específiques de la activitat de restauració que, segons el condicionat de les pòlisses, tinguin la consideració de Continent.
  • Per a mobiliaris i altres instal·lacions que el condicionat de pòlissa considera Contenido en base a l’inventari, s’establiran els valors actualitzats de reposició.

En aquest exemple real, a l’exercici 2019 i d’acord amb el pactat amb la compañía asseguradora, es procedirà a la revisió in situ de tots els locals per confeccionar l’informe anual.

AGR2 ha col·laborat estretament amb el mediador d’assegurances del grup empresarial.

AGR2 aporta la seva experiència en valoracions de bens a efectes d’assegurança, per a mediadors, amb la finalitat que complementin els seus catàlegs de serveis d’assegurances industrial i patrimonials.


Tags: cobertures, assegurança, Valor pactat, Valoració patrimonial