• 28/04/2016

Megacamions

Assegurances

L'Ordre PRE/2788/2015 publicada en el BOE del 23 de desembre de 2015, modifica l'annex IX del Reglament General de vehicles aprovat per R. D. 2822/1998 i autoritza la circulació de determinats conjunts de vehicles amb unes masses i...

Tags: camió, normativa legal, seguretat vial


  • 20/04/2016

Principals verificacions periòdiques en l'empresa

Normativa

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals així com altres legislacions sobre seguretat industrial disposen que els equips de treball, les instal·lacions i els mitjans de protecció han d'instal·lar-se, u...

Tags: empresa, explosió, incendis, informes, instal·lacions, normativa legal


  • 19/04/2016

El fibrociment

Assegurances

Què és el fibrociment?

És un material resultant de la mescla de ciment amb fibres de asbento (amiant) per aconseguir una major capacitat mecànica. Va tenir gran acolliment al mercat, a causa d...

Tags: cobertures, Condicionat General, normativa legal, assegurança, sinistres