La factura energètica està entre les principals partides de despesa de tota organització i en AGR2 som conscients de la importància que té per a la seva organització controlar el gast energètic, que les seves activitats siguin cada vegada més sostenibles i que cada vegada produeixin menys impacte mediambiental.

Comercializamos gas i electricitat per ajudar-te a millorar el teu gast energètic

AGR2 comercialitza electricitat i gas a compte d'Audax Energia, una de les principals comercialitzadores de llum i gas al mercat energètic espanyol. Le ayudamos a analitzar el seu consum energètic real i reduir la seva despesa adoptant la tarifa Audax que li sigui més favorable.

Convertiu la vostra activitat en 100% verd

Gràcies a que Audax genera energia elèctrica de fonts d'origen renovable, certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Ud. es pot emprar en la seva activitat energia 100% limpia, contribuint a la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera.

Audax Energía

El Grup Audax centra les seves activitats en la comercialització d'energia elèctrica i gas i en la generació d'electricitat 100% renovable procedent de parcs eòlics. Audax Energía opera amb èxit en 6 països, incloent Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia i Holanda i té una posició destacada en tots ells, amb elevats percentatges de creixement.

Contacti amb nosaltres. Podem ajudar-li a reduir la seva factura energètica.