Les solucions integrals de Consultoria Comptable de AGR2 permeten optimitzar els teus recursos sense perdre el control i capacitat de gestió de la teva organització.

Oferim els següents tipus de comptabilitat:

  • Comptabilitat de Gestió: fonamental per a l'ús intern i la presa de decisions, per la seva nivell de detall i de la possibilitat de comparatives (amb pressupostos, anualitats anteriors, etc.)
  • Comptabilitat Financera: aporta la informació necessària a tercers mitjançant estats financers com ara el balanç de situació i el balanç de pèrdues i guanys.
  • Comptabilitat Fiscal: assessorament integral sobre les obligacions tributàries en compliment de la legislació tributària vigent.
  • Comptabilitat de Costos: informació dels costos generats per la teva empresa.
  • Comptabilitat Administrativa: permet avaluar les estratègies a seguir i els resultats de l'empresa.

En la nostra tasca analitzem cada tipus de comptabilitat, vam realitzar tasques d'implementació i suport, rerorganizamos la comptabilitat existent i desenvolupem pressupostos anuals i el seu seguiment mitjançant els oportuns informes periòdics.

Contacta amb nosaltres i t'explicarem els avantatges dels serveis de consultoria comptable de AGR2. Sabem com ajudar-te!