La Gestió de Riscos és una eina bàsica de la gestió estratègica de tota organització: s'integra en la seva estructura operativa i jeràrquica, i li proporciona la capacitat d'adaptació que necessita a riscos que tueien el seu origen en factors interns i externs. El conjunt de riscos als quals s'enfronta tota organització és molt divers: estratègics, d'organització, capital humà, legals, naturals/mediambientals, polítics, financers, mercats, macroeconòmics, demogràfics. etc.

Els serveis de Gerència de Riscos de AGR2 conformen un mètode de gestió del risc desenvolupat en fases successives que proporciona a les organitzacions mitjans per afrontar els seus riscos.

Fases de la Gestió de riscos

  • identificació: identificar quins riscos positius i negatius poden afectar a l'organització, descriure'ls, classificar-los i estimar les seves conseqüències.
  • anàlisi: coneixement dels efectes previsibles de cada risc i el seu cost sobre l'organització.
  • reducció/eliminació: mesures de prevenció i protecció per reduir i/o eliminar els riscos, així com confeccionar protocols d'actuació.
  • assumpció/transferència: coneguts els riscos, definides les seves causes i reduïts, es gestionen, assumint-los o transferint-los a tercers, segons l'estratègia de l'organització.

Contacta amb nosaltres i t'explicarem els avantatges dels serveis de gestió de riscos de AGR2. Sabem com ajudar-te!