En AGR2 acompanyem als nostres clients en la gestió cada dia més complexa de la seva organització, escoltem els seus problemes i busquem solucions personalitzades per a cada tipus de situació. 

Els nostres serveis s'especialitzen en la definició de la proposta de valor, la cerca de l'eficiència de l'organització, la selecció del públic objectiu, segmentació de mercats, implantació de polítiques de fidelització i auditoria de productes. Tot això posant el focus en les persones i en la innovació com a palanques de canvi d'una empresa adaptada a les necessitats d'un públic cada vegada més exigent, informat i digital.

Algunes de les solucions que podem aportar-te són: 

  • Definició de plans estratègics i de negoci.
  • Redefinició de la missió, visió i valors de l'organització.
  • Definició del quadre de comandaments.
  • Elaboració de plans comercials i de comunicació.
  • Recerca de mercats.
  • Segmentació de la cartera i definició de polítiques per a cada segment.
  • Adaptació de solucions tecnològiques adhoc.
  • Definició de plans de competències.
  • La nostra oferta pot ser contractada de forma puntual o contínua. Podem donar-te resposta a cadascun dels casos de forma individualitzada o acompanyar-te com a conseller independent en el procés de transformació continu en el qual les empreses es veuen embolicades actualment.

Contacta amb nosaltres i t'explicarem els avantatges dels serveis de consultoria de AGR2. Sabem com ajudar-te!