Els informes tècnics permeten reflectir l'activitat desenvolupada en les empreses i s'utilitzen en la contractació i renovació de pòlisses d'assegurança de danys materials, pèrdua de beneficis i responsabilitat civil. Aquests informes inclouen la definició dels riscos que afecten a les organitzacions i l'anàlisi del seu impacte en cas de sinistre.

AGR2 col·labora amb els mediadors d'assegurances,, entitats asseguradores i empreses en generdal, aportant la seva àmplia experiència i metodologia.

Contacta amb nosaltres i coneix els avantatges dels informes tècnics de AGR2. Sabem com ajudar-te!