Els mapes de riscos AGR2 són el resum visual dels riscos que enfronta tota organització i identifiquen les àrees, activitats i actius que podran veure's afectats en cas de sinistre:

  • identifiquen les amenaces/oportunitats de l'organització
  • mesuren la importància de cada risc en termes de freqüència d'ocurrència de sinistre i intensitat del dany casuado
  • informen a cada moment el nivell de risc que assumeix l'organització
  • donen a conèixer a l'organització i al seu entorn els riscos que li afecten
  • permeten comparar els riscos entre si i respecte al global de l'organització

Contacta amb AGR2 i coneix els avantatges de disposar d'una eina de gestió del risc com els mapes de riscos. Sabem com ajudar-te!