La Valoració d'actius a l'efecte d'assegurança és un servei dirigit a organitzacions, empreses i particulars que permet que les indemnitzacions percebudes a conseqüència d'un sinistre es corresponguin exactament amb les pèrdues financeres sofertes.

AGR2 ha desenvolupat un mètode d'estimació dels capitals a incorporar en les pòlisses d'assegurança en funció de la modalitat contractada: 

  • valor de reposició a nou
  • valor de nou 30%
  • valor real/depreciat
  • valor pactat

L'avantatge en cas de sinistre radica que Assegurat i Entitat Asseguradora coneixen, en cas de sinistre, els valors que corresponen als béns afectats i s'evita l'aplicació de la regla proporcional i facilitant el peritatge i la signatura d'acords amistosos entre les parts.

Contacta amb nosaltres i t'explicarem els avantatges dels serveis de valoració d'actius a l'efecte de segur de AGR2. Sabem com ajudar-te!